Detroit: Pád slavného města

Pokud se vedení města ujmou populisté a socialisté, hrozí katastrofa. Detroit je příkladem, kam taková politika může vést. Detroit se stal symbolem průmyslového a technologického zázraku Spojených států od počátku 20. coque samsung s7 století. Místní pracovní místa v automobilkách představovala vrchol tehdejší životní úrovně střední třídy. Každý pracovník si mohl za svou mzdu dovolit nejen automobil, ale také bydlení v rodinném domě. Automobilové závody mu také slibovaly rozsáhlé programy sociálního a zdravotního pojištění, což byla tehdy ve Spojených státech věc nevídaná a unikátní. Detroit však měl velkou smůlu. Automobilové závody začali řídit postupem času neschopní manažeři, ještě větší packalové však vedli město. Dějiny úpadku Detroitu v podstatně začaly už po druhé světové válce, kdy bylo vládním nařízením rozhodnuto, že koncentrovaný průmysl v jednom městě není ve studené válce zrovna ideální – měl by se decentralizovat. Investice do dalších rozšiřování automobilových závodů, ale i průmyslu, se postupně zastavovaly. Zatímco v roce 1951 získalo 148 továren stavební povolení, v roce 1961 už jich bylo jen 14. Hlavní děj našeho příběhu o úpadku Detroitu začíná v roce 1961, kdy se k moci dostává demokrat Jerome Cavanagh. coque samsung a70 Ten dokázal získat převážně hlasy černošských voličů, kterým sliboval doslova nemožné – ráj na zemi. coque iphone 7 Například bezplatné veřejné bydlení, kvalitní bezplatné veřejné školství, ale i dotování nejrůznějších služeb. coque samsung s5 Po vzoru nejspíše sovětských propagačních filmů, se také Cavanag podílel na natáčení filmů o Detroitu. V těchto filmech najdeme například pojmy o „bratrství a jednotě detroitského lidu“. V té době se americkým prezidentem, po smrti J.F Kennedyho, stává Lyndon Johnson. Tento “utopický” inženýr zahájil obrovské sociální programy, ve kterých chtěl stvořit modelovou společnost, kde bude „chudoba minulostí“ . Válka proti chudobě se stala záminkou pro zvyšování daní. Cavanagh si z této politiky vzal příklad a byl v programu velmi důsledný. Udělal z Detroitu středisko plánování. Většina nových budov, ale i celé čtvrti, vznikaly z veřejných peněz. Do státní správy byli přijímáni noví úřednici, kteří měli kontrolovat každý aspekt života obyvatel. Ke splnění těchto cílů si nejdřív Cavanagh začal půjčovat, poté prudce zvyšovat daně. Proti Cavanagovi vznikla velká opozice, především ze strany průmyslníků a střední třídy. Na druhé straně však měl jisté hlasy chudšího černošského obyvatelstva. Ve městě v 60. coque iphone 4 letech prudce roste kriminalita, místní správa však do situace nijak nezasahuje, neboť by mohla být označovaná jako rasistická vůči černošskému obyvatelstvu. Vše kulminuje v roce 1967 , kdy při nepokojích ve městě dochází k rabování, vypalování domů, ale i vraždám. coque iphone en ligne Místní policie však zůstala nečinná – starosta se bránil jakkoliv tvrději zasáhnout – co kdyby se připravil o voličské hlasy. V této době také začíná rychleji odumírat detroitský průmysl – zatímco průmysl se v roce 1965 podílí 55 % na detroitské ekonomice, v roce 1975 už je to jen 33 % . Od 60. let dochází také k výraznému růstu nezaměstnanosti. V roce 1972 už bylo jen 180 000 pracovních míst v průmyslu, přitom ještě v roce 1947 jich bylo 337 000. Místní mladá generace si nemůže najít práci, roste proto z jejich strany kriminalita. Detroitská policie spíše ještě ke kriminalitě přispívá. Stává se symbolem korupce a prodeje drog. Zasáhnout tvrději proti kriminálníkům se neodvažuje ani nový starosta Coleman Young. Během jeho téměř dvacetiletého působení dochází k úprku střední třídy z města, zvyšování daní a obrovskému růstu kriminality, především té drogové. Lidé, kteří prchají z města, za sebou nechávají opuštěné domy, které byly vystavěny v kdysi lukrativních částech města. Mnohdy si na tyto domy ušetřili během desítek let tvrdé práce. Úpadek celého státu Michigan pokračuje a jen mezi lety 2000 a 2010 zaniká 48 % pracovních míst v průmyslu, především kvůli krachu automobilek. Věřitelé ztrácejí poslední naději, že město bude schopno své dluhy někdy splatit a Detroit vyhlašuje bankrot. Detroit je proto děsivým příkladem toho, kam může „sociální inženýrství“ a praktikování „třetí cesty“ vést – k totální destrukci obrovského města. Místo rozumných a pragmatických opatření byla přijímaná opatření populistická a „sociálně spravedlivá“. Výsledkem byla jen rekordní nezaměstnanost, kriminalita a úprk střední třídy z města. Poučíme se? Několik statistik při srovnání let 1950 a 2000 (Zdroj Wikipedia)

  • Počet obyvatel Detroitu se snížil o 49%, z 1 849 668 na 951 270 (nyní jich je jen 760 000);
  • Počet bílých obyvatel Detroitu se snížil o 93%, z 1 545 847 na 116 599;
  • Počet černých obyvatel Detroitu se zvýšil o 159%, z 303 721 na 787 687 (nyní i oni město opouštějí);
  • Poměrný počet vražd v Detroitu se zvýšil o 582%, z 6,1 na 41,6 na 100 000 obyvatel ročně;
  • Poměrný počet loupežných přepadení se zvýšil o 596%, z 125 na 870 na 100 000 obyvatel ročně.

Statistiky v roce 2013 zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/233010/detroit-skrachoval/

  • Míra nezaměstnanosti v Detroitu se od roku 2000 téměř ztrojnásobila a je více než dvojnásobně vyšší než je celostátní průměr; bez práce je pětina města.
  • Na historicky nejvyšší úrovni je počet vražd a město je více než 20 let považováno za nejnebezpečnější město v USA
  • Obyvatelé Detroitu čekali v průměru více než 58 minut na reakci policie na tísňové volání. coque iphone 5 Celostátní průměr je 11 minut.