Devítka jde vstříc svobodě, oligopol nemá v naší zemi co dělat

nezlobte se na nás, že se v poslední době věnujeme na stránkách ODS Praha 9 především národním tématům. Samozřejmě, na devítce je spousta záležitostí, které musíme řešit, a se kterými se musíme vypořádat. coque samsung a8 Domníváme se však, že naše úsilí dosahovat rozpočtově odpovědného hospodaření, nastavení spravedlivého a transparentního systému přerozdělování veřejných prostředků, přichází částečně vniveč v situaci, kdy rozpočtový schodek a výdaje státu narůstají (bez příjmů z prodeje frekvencí by dosáhl vyššího schodku) a kdy se především u nás vytváří prostředí vlády oligopolních oligarchů. Nechceme totiž takové prostředí, kde pro velké podnikatele neexistují slova či slovní spojení jako „tržní prostředí“, „konkurence“, místo toho používají slovní spojení „dotace“, „daňové prázdniny“ či „investiční pobídky“. coque iphone Je to cesta do pekel pro tržní ekonomiku, jedná se o návrat ke starým časům, proti kterým jsme tolik bojovali. Coque Samsung Galaxy Pas Cher Budeme také přinášet řešení těchto problémů, aby střet zájmů vládních činitelů byl co nejmenší – například prostřednictvím vhodného rozpočtového určení daní, které neumožní ministrovi financí, aby miliardy daňových poplatníků populisticky rozhazoval a zadlužoval další generace. coque iphone 6 plus Místo toho se budou směřovat tam, kde je občané vydělali.

Chceme bohatou společnost

Současný vývoj v naší zemi může vést k chudnutí celé naší společnosti, což se také projeví u občanů devítky – disponibilní příjmy občanů devítky budou nižší, stejně jako daňové příjmy městské části. coque samsung a70 Spousta projektů se proto nerealizuje a to nejen na devítce, ale v Praze či celé republice, protože na to zkrátka nebude dostatek peněz. Místo toho budou růst mandatorní výdaje, vláda bude brát jako rukojmí určité skupiny lidí – státní zaměstnance a důchodce. V podstatě těmto skupinám lidi říkají: „Volte nás, nebo důchody nebo platy se nezvýší. Na vědu, investice či dálnice peníze dávat nemusíme, hlavně, že si udržíme koryto. A po nás? A po nás přijde potopa (bankrot země)“. Proto nadále budeme upozorňovat na aktivitu vlády, ale také oligarchů, kteří nás můžou přivést nejen na ekonomickou úroveň Ruska či Ukrajiny, ale obáváme se, že přebíráme z těchto dvou zemí také politické prostředí. coque iphone pas cher Nadále se tak můžete těšit na články a analýzy, které budou upozorňovat na celospolečenské problémy v naší zemi.