Fakta a mýty o hostinci U Brabců – Mýtus č. 2

Jedním z dalších rozšířených mýtů je představa, že MČ Praha 9 vydala demoliční výměr. Na následujících řádcích si podrobněji rozebereme, jak je to s vydáním demoličního výměru.

Městská část, jakožto představitel samosprávního celku má minimální možnosti k zamezení vydání demoličního výměru. Samospráva (tj. volení představitelé, např. starosta) nemá pravomoc vydávat jakákoliv rozhodnutí podle stavebního zákona. Tato pravomoc přísluší stavebním úřadům jakožto orgánům státní správy. Pokud by se starosta, popřípadě jiný volený člen samosprávy pokoušel nad rámec svých kompetencí zabránit vydání demoličního výměru, dopustil by se trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Pokud tedy vlastník objektu splní zákonné povinnosti předepsané v § 128 stavebního zákona k vydání souhlasu, nebo rozhodnutí k odstranění stavby, nemohou ani volené orgány nebo Odbor výstavby a územního rozvoje bránit odstranění stavby, a to i přes skutečnost, že by se jednalo o nemovitou kulturní památku.

Přestože se může z určitého pohledu zdát, že je to nelogické, představte si svoji vlastní nemovitost, o jejímž bytí a nebytí by rozhodovali představitelé samosprávy a nikoli zákon. Zákonodárce při psaní ustanovení paragrafu 128 stavebního zákona nezakomponoval výsadní postavení samosprávy při spolurozhodování o odstraňování staveb, které povoluje státní správa. Kdyby tak učinil, nastala by diskomfortní situace nejen pro občany Městské části Praha 9, ale zbytku občanů České republiky v tom smyslu, že pokud by občan chtěl žádat o odstranění jakékoliv stavby, tak by nad ním odhlížel velký bratr v podobě samosprávy, který by se mohl rozhodovat na základě svých subjektivních pocitů.

Pokud by se Městská část, resp. její volení představitelé nechali zatáhnout hlouběji do problému mezi vlastníkem nemovitosti a občany, překročili by rámce svých kompetencí a implementovali smíšený model státní správy a samosprávy, a tím by dali zbraň do ruky vlastníkovi nemovitosti využít své právo a podat na MČ systémovou podjatost celého úřadu, kdy by se celý konkrétní případ vzal a podstoupil jiné Městské části, například úřadu na druhé straně břehu Vltavy.

Shrneme-li výše uvedené odstavce, městská část má jen velmi omezené kompetence k zabránění odstranění stavby a vydání demoličnímu záměru hostince U Brabců nemohla nijak zabránit.

TP

ubrabcu_4
Článek obsahuje související odkazy
...již jsme psali