Jak se sestavuje rozpočet, když příjmy stále klesají a výdaje rostou

S Tomášem Portlíkem, místostarostou Prahy 9 odpovědného za finance, o rozpočtu Devítky pro rok 2015. Zastupitelé Městské části Praha 9 schválili rozpočet pro rok 2015 s příjmy výši 371 318 000 korun a výdaji v objemu 420 579 600 Kč. Rozdíl – 49 261 600 Kč bude pokryt prostředky vytvořenými v minulých letech. I v letošním roce tedy Devítka nebude hospodařit na dluh.