Kladívko: Praha může s odpadky skončit jako Neapol

Bohuslav Svoboda si před 2 lety ještě ve funkci primátora nechal vypracovat posudek na hodnotu minoritního podílu Pražských služeb. Coque Samsung Galaxy Pas Cher Tehdy vypracovaný znalecký posudek na 17 % akcií stanovil cenu na 600 milionů korun, tj. 35,3 miliónu za procento akcií. coque samsung a8 Zastupitelstvo HMP před třemi týdny schválilo výkup 24 % akcií za částku 950 miliónů korun, což představuje 39,6 miliónu za procento akcii. Prostou trojčlenkou tedy dojdeme k závěru, že rozdíl mezi cenou, o které uvažoval Bohuslav Svoboda a cenou, kterou nabízí první náměstek primátora Jiří Vávra, je 103 miliónů korun! Zda je za tímto rozdílem blbost nebo korupce je z podstaty peněženky daňového poplatníka asi jedno. coque iphone 8 plus Jak je ale možné důvěřovat stávajícímu vedení Hlavního města Prahy, že nastaví trh s odpady efektivně, když již na počátku vykoupilo akcie Pražských služeb předražené minimálně o 103 milionů? Monopol je socialistické řešení Ovládnutí společnosti Pražské služby nejen bylo značně drahým krokem pro peníze daňových poplatníků, zároveň ale také může vést ke zvýšení nákladů za odpad pro obyvatele Prahy. coque samsung a50 Pokud totiž existuje jeden monopolní dodavatel, pak tento dodavatel služeb musí vyvolat jen skutečně nutné úsilí k realizaci zisku, nikoliv inovovat, či být stále efektivnější. coque samsung s6 Výsledkem je, že monopol vede k plýtvání a neefektivitě. Nejvýhodnějším způsobem by na rozdíl od zavádění monopolu zůstalo vypisování výběrových řízení, ve kterých budou firmy prostřednictvím tržního testu soutěžit cenu a kvalitu služeb – nikoliv aby město tyto služby uskutečňovalo prostřednictvím monopolního dodavatele. Hudeček se se svou „třetí cestou“ stává velmi nebezpečným socialistou, který může ohrozit peněženky daňových poplatníků. Nebezpečnost monopolů na peněženky Pražanů ilustruje například cena vodného a stočného, kdy vodu dodává jeden monopolní dodavatel. – cena vodného a stočného prudce rostla i přesto, že inflace byla kolem 2 %. Ceny vodného a stočného účtované občanům Prahy 2011 60,39 Kč/m3 2012 66,36 Kč/m3 2013 74,35 Kč/m3 Pražské služby to možná nezvládnou Existují také obavy, že společnost Pražské služby, vzhledem k počtu pracovníků a vozovému parku, nebude schopna uskutečňovat své služby v některých oblastech. Problémy s odpadem hrozí minimálně na třetině území Prahy, kde v současnosti vyvážejí společnosti AVE CZ, IPODEC a KOMWAG. Jsou to městské části Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10 a Praha 14. Je proto velmi pravděpodobné, že se dočkáme nejen přeplněných popelnic, ale odpad se může za pár dní objevit všude kolem chodníků a přilehlých silnic. Praze tak hrozí Neapolský scénář, kdy tamější vedení města nebylo schopno zajistit funkční systém odvozu odpadu.