KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 4. V dopravě

Naše priority:

  • Příprava nových parkovacích míst s ohledem na jejich návratnost
  • Zřízení dvouúrovňového celopražského parkovacího systému
  • Rekonstrukce Vysočanského nádraží a dostupnější propojení v rámci Pražské integrované dopravy
  • Připojení Prahy 9 k celoměstskému parkovacímu systému
  • Revitalizace tramvajové trati Kolbenova
  • Pokračování v projektu bezpečné přechody a křižovatky
  • Posílení MHD pro Nové Vysočany a Hrdlořezy
  • Dopravní opatření v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka a městského okruhu
  • Rozvoj cyklostezek

Naší prioritou v oblasti dopravy je navázání na volební program z roku 2010 a pokračování v trendech navyšování parkovacích míst, plynulosti dynamické dopravy a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. coque iphone xr Za jednu z priorit považujeme dobudování Pražského a Městského okruhu, které budeme prosazovat na všech úrovních.

1  

1.) Příprava nových parkovacích míst s ohledem na jejich návratnost

K investicím do nových parkovacích míst je nutné přistupovat s ohledem na jejich návratnost. Když se v 70. letech sídliště na Proseku stavělo, počítalo se s jedním vozidlem v průměru na čtyři bytové jednotky, z čehož vychází současný deficit počtu parkovacích míst. coque samsung s8 Abychom mohli situaci s parkováním řešit, zajistili jsme nejprve pro realizaci parkovacích domů strategické pozemky, což se v průběhu let 2012 a 2013 podařilo. Za dva vhodné k tomuto účelu jsme vybrali pozemky za OC Billa a Jiřetínskou. Realizací parkovacích domů v těchto dvou lokalitách by mělo dojít k rozšíření počtu parkovacích stání až o cca 550 nových míst. Volíme takové technologické postupy, aby náklady na vytvoření nových míst byly co nejnižší (nehloubí se do podzemí a pro účel stavby se zvažuje monolit nebo prefabrikát, který se následně z boků osadí pnoucí zelení).

2.) Zřízení dvouúrovňového celopražského parkovacího systému

V souvislosti s celoměstským parkovacím systémem budeme prosazovat, aby Pražané měli možnost zvolit si pořízení karty platné nejen pro danou městskou část, ale i tzv. coque iphone 4 kartu Pražana s možností parkovat na celém území hl. m. Prahy.

3.) Rekonstrukce Vysočanského nádraží a dostupnější propojení v rámci Pražské integrované dopravy

Na základě předběžné dohody se SŽDC připravujeme tolik potřebnou rekonstrukci Vysočanského nádraží včetně okolních komunikací. coque samsung a8 Došlo by tak nejen ke zlepšení prostředí z estetického hlediska, ale také ke zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy včetně propojení s MHD.

4.) Připojení Prahy 9 k celoměstskému parkovacímu systému

Vnímáme skutečnost, že Praha 9 se zásluhou kvalitní MHD často stala „odkladištěm“ vozidel pro mimopražské a je v našem zájmu vytvořit zde takové podmínky, aby parkovali na parkovištích P+R mimo Prahu 9 a na místech k tomu určených. Na druhou stranu jsou potřebná parkovací místa pro živnostníky, obchodníky i návštěvy. Proto tam, kde má být zaveden celoměstský systém, plánujeme vytvářet nová parkovací místa a upřednostňovat smíšené zóny. Usilujeme o posílení městské hromadné dopravy do míst tratí jako například v Poděbradské ulici

5.) Revitalizace tramvajové trati Kolbenova po vzoru Sokolovské a Poděbradské

V minulém volebním období se nám podařilo zasadit se o revitalizaci tramvajové trati na Poděbradské, včetně realizace nové tramvajové zastávky Kabešova (zásluha především Tomáše Holečka a Tomáše Portlíka). Vysoké procento cestujících na této zastávce mluví samo za sebe. Na území Prahy 9 bylo za uplynulých 10 let rekonstruováno více jak 70% délky tramvajových tratí a Kolbenova je poslední, která zbývá. Coques personnalisées pas cher Zatravněním tramvajové trati se snižuje hlučnost a prašnost a zlepšuje estetické hledisko, takže chceme v revitalizacích tratí pokračovat i nadále. 2

6.) Pokračování v projektu „bezpečné přechody a křižovatky“

Stejně jako v minulém volebním období chceme pokračovat v úpravách přechodů na tzv. bezpečné. Pro letošní a příští rok jsme ve spolupráci s BESIPem připravili 15 bezpečných přechodů. Coques personnalisées samsung Co se týká bezpečných křižovatek, naší prioritou jsou křižovatky Poděbradská x Nademlejnská, Prosecká x Lovosická, Čakovická x Letňanská (Klíčov), Sokolovská x Kovářská. Realizace světelné křižovatky Prosecká x Lovosická se opozdila z důvodu odvolání Autosalónu Škoda. Křižovatku Čakovická x Letňanská se konečně podařilo zahrnout do programu BESIP a v průběhu příštího roku se plánuje realizace kruhového objezdu.

7.) Posílení MHD pro Nové Vysočany a Hrdlořezy

Zejména díky dvěma linkám metra je dostupnost z Devítky do všech ostatních částí Prahy velmi rychlá. MČ Praha 9 má však také oblasti, kde v minulosti proběhla a stále probíhá nová výstavba, a kde je proto žádoucí MHD posílit. Usilujeme o navýšení počtu autobusových linek na Novovysočanskou a stejně tak zavedení midibusové linky do Hrdlořez. coque samsung j5 Chceme také pokračovat v úsilí o návrat druhé tramvajové linky na ulici Sokolovská. 3

8.) Dopravní opatření v návaznosti na otevření tunelového komplexu Blanka a městského okruhu

Přes snahu městských částí (vč. Prahy 9) je dokončení městského okruhu v nedohlednu. Nemůžeme dopustit, aby MČ Praha 9 byla tranzitem pro automobilovou dopravu a naše ulice byly plné popojíždějících automobilů. Budeme proto maximálně prosazovat taková dopravní řešení, která nepoškodí naše obyvatele na zdraví a stejně tak sníží v maximální možné míře dopady na životní prostředí. Pro oblast Vysočan chceme nadále žádat Hlavní město, aby došlo v co nejkratší době k realizaci mimoúrovňových křižovatek Kbelská x Kolbenova, Kbelská x Poděbradská a křižovatky Harfa. Jednání s Hlavním městem o mimoúrovňovém řešení těchto křižovatek jsme již započali. U těchto křižovatek se jedná o přímou návaznost dvouproudých komunikací, čímž dojde k omezení dlouhých kolon pojíždějících automobilů a zrychlení dopravy. Dále je nezbytné, aby se ulevilo dopravě v obytné zástavbě na ulici Sokolovská a náměstí OSN. Na Střížkově a Proseku požadujeme vytvoření protihlukových stěn podél komunikace Liberecká a Kbelská, jelikož zde lze očekávat nárůst automobilové dopravy. Dále prosazujeme omezení vjezdu do ulic Lovosická a Litoměřická pro tranzitní dopravu. Pro Hrdlořezy a Nové Vysočany prosazujeme realizaci křižovatky Jarov, a to tzv. „hrušku“, došlo by také ke zklidnění a zrychlení průjezdu automobilové dopravy mimo území MČ Praha 9.

9.) Podporujeme rozvoj cyklostezek

Připravujeme prodloužení Vysočanské cyklostezky až na hranice s městskou částí Praha 14, čímž by se vytvořila souvislá stezka mezi Prahou 8 a Kyjemi. S čím však nesouhlasíme je budování zbytečných a nebezpečných cyklopruhů na silnicích. Statistická čísla totiž hovoří jasně – nárůst nehod zaviněných cyklisty, a to až ve výši 30% oproti roku 2012.