Konkrétní závazky pro ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI

Musíme být připraveni postarat se o naše seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitele, kteří dlouhodobě žijí v městské části Praze 9, i o další obyvatele, jež se dostanou bez vlastního zavinění do problémové situace.

Naše závazky:

  • Kvalitní péče na Poliklinice Prosek
  • Nový komplex zdravotních a sociálních zařízení na pozemcích za Poliklinikou Prosek
  • Péče o zdravotně handicapované spoluobčany a pacienty s civilizačními chorobami
  • Podpora sociálního bydlení
  • Bezbariérová MČ Praha 9
  • Řešení problémů bezdomovectví a závislostí

1) Péče o seniory

V posledních letech podíl seniorů (osob starších 65 let) na celkovém počtu obyvatel neustále stoupá. V současné době žije v MČ Praha 9 necelých 60 000 občanů, z toho je více než 10 000 seniorů. Jejich podíl na celkovém počtu obyvatel tak činí téměř 17 %. Počet obyvatel v roce 2030 bude podle střední varianty demografické prognózy činit 80 000 obyvatel a počet seniorů překročí hranici 12 000. coque samsung a6 V současné době nabízí MČ Praha 9 prostřednictvím ústavu Sociální služby Praha 9 celkem 87 lůžek v domově seniorů. V domě s pečovatelskou službou je k dispozici 110 nájemních bytů. Pro další stovky seniorů zajišťuje nákupy, úklid, úkony osobní hygieny a další služby domácí péče. coque samsung s5 V Kulturně aktivizačním centru Prosek mohou senioři využívat vzdělávací, pohybové, výtvarné, kulturní a volnočasové programy, které zahrnují výuku jazyků, práci s počítačem, kondiční cvičení pro seniory, pilates, výtvarné dílny, koncerty, besedy, výlety a mnoho dalšího. Služeb centra využívá každoročně více než 1000 našich seniorů. I v budoucnu se bude ODS Praha 9 soustředit na zvyšování počtu zařízení pro seniory, jako jsou domovy s pečovatelskou službou nebo domovy seniorů. Bude zvyšovat míru péče o seniory přímo v jejich domovech a tuto péči chce rozšiřovat o fakultativní služby včetně poradenství a psychosociální pomoci. Podpora bude i nadále směřovat k organizacím působícím v městské části Praha 9 (ČČK, Duha), jejichž služeb občané využívají. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-graf1

2) Pokračování v rozvoji Polikliniky Prosek

Přestože řada zdravotnických zařízení ve vlastnictví veřejné správy hospodaří se ztrátou, Poliklinika Prosek se může pochlubit přebytkovým rozpočtem, a přitom dokázala rozšiřovat a zkvalitňovat primární zdravotní péči. V uplynulých letech jsme vedle rekonstrukce prosecké výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy dokončili rekonstrukci a zateplení budovy polikliniky. Například jen v letošním roce zde bylo otevřeno devět nových ordinací a Poliklinika Prosek nyní poskytuje péči a širokou škálu služeb ve více než 30 lékařských oborech. Na poliklinice je rovněž zajišťována lékařská pohotovostní služba pro dospělé či lékárenský provoz. Pravidelně je modernizováno nebo doplňováno přístrojové zařízení. coque iphone xr Proběhla i rekonstrukce stravovacího zařízení, které je součástí polikliniky. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel ve spádové oblasti Polikliniky Prosek roste a ruku v ruce s tím se zvyšuje i poptávka po zdravotních službách, plánujeme v následujících letech další modernizaci prostor polikliniky, rekonstrukci čekáren, obnovu zdravotnických přístrojů a v neposlední řadě rozšíření parkovacích ploch. Naší prioritou je, aby zde byla i nadále poskytována odborná lékařská péče na té nejvyšší úrovni. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-obr2

3) Využití pozemků za Poliklinikou Prosek pro komplex sociálně-zdravotních služeb

Podle demografických analýz musíme očekávat výrazné stárnutí populace, přičemž k největším změnám dojde v seniorské kategorii 65+. V celorepublikovém výhledu by se měl v následujících 40 letech počet seniorů dokonce zdvojnásobit. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že současné kapacity domovů seniorů jsou naplněny a na umístění se dlouho čeká. V Praze připadají v průměru na jedno volné lůžko v domově pro seniory tři žadatelé. V posledních letech také roste poptávka po místech v domovech se zvláštním režimem (meziročně vzrostla o 57 %) a neustále se zvyšují rovněž nároky na terénní či ambulantní službu. Do vlastnictví se nám podařilo získat rozsáhlé pozemky v oblasti za proseckou poliklinikou směrem k Liberecké ulici. Vzhledem k jejich umístění v těsné blízkosti zdravotnického zařízení je využijeme právě pro uspokojování zdravotních potřeb obyvatel MČ Praha 9. coque samsung s8 Naším cílem je vytvořit zde nový komplex sociálně-zdravotních služeb pro seniory s více než 350 lůžky, který by zahrnoval potřeby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, hospicu, LDN a denního stacionáře. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-graf2

4) Péče o zdravotně handicapované spoluobčany a pacienty s civilizačními chorobami

V současné době žije v České republice více než 120 000 občanů trpících Alzheimerovou chorobou a bohužel jejich počet neustále narůstá. Městská část Praha 9 postavila v uplynulých letech stacionář pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou a podobnými typy nemocí a v uplynulém volebním období rozšířila počet míst v něm. I v dalších letech budeme nadstandardní péči o tyto pacienty nadále rozšiřovat a zkvalitňovat v souladu s moderními trendy léčby. V rámci projektu výstavby komplexu sociálně-zdravotnických služeb za poliklinikou na Proseku připravíme i zařízení, které se speciálně těmto klientům bude věnovat. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-obr3

5) Podpora sociálního bydlení

Městská část Praha 9 drží dlouhodobě v rámci Prahy cenu nájemního bydlení na velmi nízké úrovni. Její výše činí po slevě pouhých 80 Kč/m². Nízké nájemné vychází vstříc slabším sociálním skupinám a je jakousi prevencí proti bezdomovectví. Současně probíhá privatizace bytového fondu a počet městských bytů se bude i na dále snižovat tak, aby pokrýval právě potřeby sociálního bydlení, případně potřeby občanů zejména z MČ Praha 9, kteří se bez vlastního zavinění dostali do potíží (samoživitelé, senioři, zdravotně handicapovaní).

6) Bezbariérová Devítka

V MČ Praha 9 máme vytipována místa s problémovou dostupností pro vozíčkáře. Úzce spolupracujeme s Pražskou organizací vozíčkářů a postupně je měníme na bezbariérová. Ve spolupráci s Dopravním podnikem se snažíme dále rozšiřovat počet nízkopodlažních spojů MHD, které naši městskou část obsluhují.

7) Devítkové homeless blues

Významným počinem v řešení problematiky bezdomovectví je realizace buňkového bydlení pro lidi bez domova. Přidělení unibuňky a domluvení se na pravidlech vzájemné spolupráce s MČ Praha 9 jim pomáhá k postupnému znovuzačlenění do společnosti. Vše funguje za minimální náklady ke spokojenosti obou stran. Zpočátku jsme tento projekt realizovali v naprosto neutěšených prostorách pod Vysočanskou estakádou. Dříve zdevastovaná oblast plná černých skládek a nekontrolovatelného nepořádku nyní slouží jako zázemí pro lidi bez domova, kteří jsou ochotni svou situaci aktivně řešit. Oblast se změnila takřka k nepoznání a nejen proto, že zde vyrostl skatepark. Obdobná oblast, i když rozsahem menší, byla pro bezdomovce vyčleněna také v místech bývalého staveniště za Poliklinikou Prosek. Mnoho zde žijících bezdomovců se zapojuje do úklidu v ulicích MČ Praha 9. Zároveň s těmito opatřeními usilujeme o to, aby se hl. m. Praha finančně podílelo na prevenci bezdomovectví a řešení problémů s ním spojených. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-6-zdravotnictvi-obr4

8) Drogová prevence

Mnoho kroků podnikáme také v oblasti drogové prevence. coque iphone 6 Připravujeme zmapování drogové scény, intenzivně pracujeme na omezování dopadů drogových závislostí na okolí. coque iphone 7 plus Sem patří i sběr použitých injekčních stříkaček, a především preventivní prohlídky pískovišť a dětských hřišť. V tom budeme i nadále pokračovat. K realizaci máme připravenou i sérii přednášek zaměřených na drogovou problematiku.