Konkrétní závazky pro ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naší prioritou v oblasti životního prostředí a rozvoje území je rozšiřování zelených a relaxačních ploch a péče o ně, a to za stavu, kdy nechceme neúměrně zvyšovat provozní výdaje. Rekordní množství ploch zeleně, které jsme v posledních čtyřech letech v MČ Praha 9 revitalizovali nebo nově vytvořili, a výsledky hospodaření městské části svědčí o tom, že naše vize jsou reálné.

Naše závazky:

 • Prodloužení parku Přátelství na Střížkov s ohledem na rozšíření volnočasových aktivit pro všechny skupiny obyvatel
 • Nezahušťování stabilizovaných území
 • Pokračování v rozvoji území po bývalých továrnách
 • Dokončení revitalizace vnitrobloků
 • Dokončení klidové a relaxační zóny Rokytka
 • Zrychlení komunikace mezi občany a radnicí týkající se čistoty a údržby zeleně prostřednictvím sociálních sítí
 • Vytvoření nových stromových alejí v bývalých průmyslových ulicích
 • Zkvalitňování herních prvků a rozšíření jejich rozmanitosti na dětských hřištích
 • Přímé pěší napojení především pro obyvatele ulic Sousedíkova, Modrého, Jana Přibíka a Nepilova ke stanici metra Kolbenova
 • Spolupráce na úklidu s „devítkovými“ obyvateli bez domova
 • Zvýšení frekvence úklidu a vývozu odpadu

  Získali jsme pozemky k prodloužení parku Přátelství, pozemky v Děčínské a Střížkovské, nově jsme vytvořili park Pod Lávkou, parčík Podkovářská, dokončujeme druhou etapu nového parku Zahrádky, dokončili jsme druhou část parku Srdce, zpřístupnili naučnou stezku Amerika, revitalizovali park Na Balabence. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou jsme obnovili historický sad Třešňovka, meandry na Rokytce v Hrdlořezích, vyčistili Hořejší rybník a začali s úpravou koryta Rokytky. Zároveň jsme začali revitalizovat lokální centra a vnitrobloky. Suma sumárum to byly v historii MČ Praha 9 rekordní čtyři roky z hlediska nárůstu nových zelených ploch. V nadcházejících letech se chceme soustředit na jejich další rozvoj a na zvýšení čistoty v Praze 9, především v okolí stanic metra, tramvají a v nefrekventovaných oblastech. Dlouhodobou politikou ODS Praha 9 je co nejvíce chránit stabilizovaná území, prosazovat jejich co možná nejnižší zahušťování, a naopak co nejvíce rozvíjet oblasti po bývalých továrnách. Stejně tak jsme nepodporovali a nadále budeme velmi přísně posuzovat návrhy na změny územního plánu, které ze zeleně dělají stavební pozemky. Za posledních deset let jsme souhlasili s takovými změnami pouze ve třech případech, přičemž ve dvou se to týkalo pozemků, které patří veřejné správě, a v jednom případě stavební proluky v Poděbradské ulici. Stejně tak nebudeme u soukromého vlastnictví prosazovat změnu ze stavebních pozemků na zelené, protože o finanční náhradě v takovém případě rozhoduje soud a ta může být nakonec vyšší, než je cena pozemku. V takových případech se budeme chtít s vlastníkem pozemků dohodnout, jako tomu bylo například v případě pozemků v Děčínské ulici (SOS Střížkov) nebo pozemků u metra Střížkov k prodloužení parku Přátelství. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-3-zivotni-prostredi-obr2

1) Prodloužení parku Přátelství

Po více než devíti letech vleklých jednání s OC 9 s.r.o. coque iphone 8 plus coby vlastníkem pozemků u stanice metra Střížkov se tyto plochy podařilo získat a nyní před námi stojí další úkol – prodloužit na ně sousední park Přátelství. coque samsung a5 Projekt jsme zadali krajinářským architektům Aleši Steinerovi a Pavlíně Malíkové, kteří jsou pokračovateli práce arch. Coques personnalisées pas cher Otakara Kuči, podle jehož návrhu byl vybudován park Přátelství na Proseku. Zároveň jsme zahájili veřejná projednávání o tom, co by si obyvatelé Devítky v prodloužené, střížkovské části parku představovali. Podle jejich přání zde vznikne kromě dalšího i relaxační část pro seniory, brouzdaliště pro děti s fontánami a přes zimu kluziště. S pracemi na prodloužení parku Přátelství chceme spojit i novou výsadbu zeleně směrem k Vysočanské ulici, aby eliminovala hluk a prašnost z ní, a přesunout parkoviště z Jiřetínské ulice nad tubus metra bez toho, že by došlo k úbytku počtu parkovacích míst. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-3-zivotni-prostredi-obr3

2) Dokončení obnovy vnitrobloků

V minulém období jsme zahájili obnovu lokálních center (jako např. Jizerka, náměstíčko u Knoflíku, prostor u Libeňského nádraží) a vnitrobloků. V příštím období chceme dokončit revitalizaci tam, kde to zatím nedovolily různé zájmy obyvatel, jež se ukázaly při veřejných projednáváních návrhů obnovy jednotlivých míst.

3) Dokončení relaxační zóny Rokytka

V oblasti Vysočan a Libně se zelení kolem toku říčky Rokytky můžete dostat od hranic s MČ Praha 8 až k hranicím s MČ Praha 14. Přitom překročíte pouze jednu hlavní komunikaci – Sokolovskou ulici u vysočanské Pragovky. coque samsung j3 Tato původně zanedbaná průmyslová část Vysočan se po otevření cyklostezky a investic do zeleně zásadně mění a poskytuje místo pro relaxaci. Náměstíčko s parkem Na Balabence, park Podviní, park Pod Lávkou, park Zahrádky, fitness stezka Rokytka s loukou na cvičení, Hořejší rybník, meandry na Rokytce, sad Třešňovka – to je jen začátek toho, co relaxační zóna Rokytka může nabídnout. V okolí podél toku říčky Rokytky plánujeme vytvářet rozmanité volnočasové prvky tak, aby si zde každý našel to „svoje“ místo (např. coque samsung note piknikovou louku, horolezeckou stěnu, frisbee, koutek pro seniory, místo pro pořádání kulturních a společenských akcí pod širým nebem nebo dřevěný hrad pro děti inspirovaný milovickým Mirakulem). Po dokončení by relaxační zóna Rokytka měla rovněž propojit oblast kolem Poděbradské ulice s ulicí Kolbenovou, na níž se nachází stejnojmenná stanice metra. Přímé pěší napojení k metru přes park Zahrádky by tak měli zejména obyvatelé ulic Sousedíkova, Modrého, Jana Přibíka, Nepilova. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-3-zivotni-prostredi-obr4

4) Maximální ochrana zeleně na náměstí OSN

Při získání pozemků u stanice metra Střížkov pro prodloužení parku Přátelství jsme se dohodli s vlastníkem pozemků a stejně chceme postupovat i v případě vysočanského náměstí OSN, kde developer plánuje stavět byty a administrativní budovy. Trváme na zachování co největšího množství zeleně směrem od Špitálské k Freyově ulici a vytvoření plnohodnotného parku.

5) Nezahušťování stabilizované zástavby

Podařilo se nám zabránit realizaci řady megalomanských projektů. Např. místo plánované masivní výstavby u stanice metra Střížkov prodlužujeme park Přátelství. Vykoupením pozemků jsme zabránili zástavbě mezi ulicemi Děčínská a Střížkovská. Díky tomu, že MČ Praha 9 získala sousední pozemky, se nestaví v oblasti Jizerky a mezi ulicemi Teplická a Rumburská, v sousedství parku Podviní ani mezi ulicemi Měšická a Mimoňská. Úspěšně podaným odvoláním jsme zabránili výstavbě při ulici Bohušovické, námitkami v procesu EIA výstavbě 30podlažní budovy na Jarově. A podobně postupujeme i v případech dalších velkých projektů, které by měly být realizovány uvnitř zabydlené oblasti Proseka, Střížkova a Vysočan. Zároveň jsme v posledních čtyřech letech podali více než 165 zásadních připomínek k Pražským stavením předpisům a k návrhu Metropolitního plánu, které dávají investorům větší možnost zahušťovat stávající yástavbu. (Více na http://praha9.cz/sites/default/files/ us_mp_komplet_s_prilohou_ redigovano_0.pdf)

6) Podpora rozvojových lokalit v bývalých průmyslových oblastech, tzv. brownfieldech

Nadále chceme rozvíjet oblasti po bývalých továrnách. Jednou z úspěšných revitalizací je například území tzv. Zeleného ostrova, kde vznikla nejprve 02 arena a dnes se zde staví nejmodernější kongresové centrum v ČR.

7) Záchrana starých továrních hal

Praha 9 si ve Vysočanech a Libni nese v dobrém i špatném průmyslové dědictví. A protože celé území po bývalých průmyslových podnicích je v rukou soukromých vlastníků, snažíme se s nimi jednat a motivovat je tak, aby se v rámci rozvoje této oblasti podíleli na záchraně historicky cenných budov. Na Pragovce je to například Hala 19 nebo Hala 20.

8) Zrychlení komunikace mezi občany a radnicí týkající se čistoty a údržby zeleně prostřednictvím sociálních sítí

Pro zvýšení kontroly péče o zeleň a rychlosti úklidu na veřejných prostranstvích jsme v minulosti využívali MMS zprávy od občanů. V době obrovského rozvoje sociálních sítí je už tento způsob zastaralý. Budeme proto pečlivě analyzovat data získaná především z facebooku a lokálních internetových stránek, abychom zvýšili rychlost zpětné vazby a bezprostředně zajistili úklid a pořádek v nahlášené oblasti.

9) Posílení nabídky služeb a zavedení správců v parcích

Na základě zkušeností z nově vybudovaného parčíku s dětským hřištěm v Podkovářské ulici (původně tu bývala ubytovna), kde Spolek aktivních rodičů vede Edu Bubo Klub s občerstvením, chceme rozšířit nabídku občerstvení ve volnočasových zónách s tím, že provozovatelé těchto služeb budou zároveň správci, kteří se starají o místo svého podnikání a jeho okolí.

10) Zvýšení frekvence svozu odpadu a úklidu v místech sběru

V minulých letech jsme zvýšili počet nadzemních i podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad, nyní chceme posílit frekvenci svozu odpadu a zkvalitnit úklid kolem kontejnerů. Po několika letech stížností se výrobcům podařilo zvětšit vhozové otvory podzemních kontejnerů. V co nejkratší době je budeme instalovat. ODS_P9_Konkretni-zavazky_2018-3-zivotni-prostredi-obr5

11) Posílení úklidu v méně frekventovaných částech Prahy 9 a na pozemcích ve vlastnictví jiných subjektů tam, kde jsou součástí veřejného prostranství

Více se zaměříme na zvýšení čistoty v ulicích MČ Praha 9, především v okolí stanic MHD a na méně frekventovaných místech. Řada veřejných prostranství však není ve správě městské části a ne vždy se v nich daří úklid zajistit. Jednáme proto s Magistrátem hl. coque samsung s8 m. Prahy, Dopravním podnikem Praha, Technickou správou komunikací Praha a dalšími institucemi o získání těchto ploch. Tak např. převezmeme od Dopravního podniku Praha údržbu travnatého tramvajového pásu při Českomoravské ulici.

12) Zkvalitňování herních prvků na dětských hřištích

Věděli jste, že v současnosti MČ Praha 9 spravuje téměř 90 dětských hřišť, což je v přepočtu na obyvatele nejvíce ze všech městských částí? V budoucnu se chceme více soustředit na jejich rozmanitost z hlediska věkové struktury dětí.