KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY: 8. V kultuře

1.) Devítka v kultuře, aneb podpora a další rozvoj existujících kulturních akcí Dlouhodobě usilujeme o to, aby si nejen obyvatelé Devítky našli svoji oblíbenou kulturní akci a aby se Devítka stala v souvislosti se svojí kulturní scénou vyhlášenou městskou částí, která rok od roku nabízí kvalitnější kulturní program. coque iphone Velké kulturní akce, jako například Svatováclavská Pouť, Barevná Devítka – Etnofest, Folkové Podviní, Rockové Podviní, Prosecké jaro, Prosecký podzim nebo Dětský den, které pořádáme v parcích pod širým nebem, navštíví ročně několik tisíc obyvatel Devítky. Stejně tak jsou pro nás důležitá malá kulturní představení jako Pohádky na dvorečku a Prosecká zastaveníčka. Coques personnalisées iphone podzim 2.)Devítka ve vážné hudbě Od roku 2008, kdy jsme zrekonstruovali chátrající Park Přátelství, jsme přesunuli těžiště koncertů vážné hudby právě sem. S nápadem pořádání koncertů v Parku Přátelství přišel Tomáš Portlík a Prosecký podzim s koncerty většího formátu a závěrečným ohňostrojem se rychle stal jednou z nejoblíbenějších akcí na Devítce. Po Proseckém jaru, Proseckém podzimu a Proseckých zastaveníčkách plánujeme více spolupracovat s „Lidovou“ školou umění na Proseku a zapojit tak do koncertů v Parku Přátelství devítkové talenty včetně pořádání koncertů vážné hudby. soldes coque iphone 3.) Devítka ve swingu, rocku a Barevná Devítka Letos již druhý Swingový festival v Parku Přátelství si získal srdce devítkových hudebních fanoušků. Místo si u nás najdou i další hudební žánry jako například folkové nebo rockové Podvinní. Úplnou záplavou barev, chutí a zvuků je Barevná Devítka – Etnofest. Amatérské hudební skupiny nachází prostor v našem objektu Pavana a pravidelně tak mají možnost se představit publiku v rámci Proseckých májů. 4.) Gong nejen dětem Divadlo GONG je vyhledávanou scénou, a to zejména kvůli projektu GONG DĚTEM, který podporuje především Adam Vážanský. Od vzniku projektu vytviřilo Divadlo AHA! šedesát nových inscenací rozličných žánrů (činohra, muzikál, loutkové divadlo). Na území Prahy 9 bylo dosud uvedeno 1 952 představení pro 347 200 diváků. Plán pro rok 2015 je nastudovat 5 nových inscenací pro děti a mládež všech věkových skupin, odehrát 220 představení na území Hl. města Prahy pro cca 37 000 diváků. Významnou část diváků tvoří i děti ze sociálně znevýhodněných skupin a zdravotně postižení a to jak formou individuálních, tak organizovaných návštěv. Jen za minulý rok 2013 navštívilo představení v rámci projektu GONG DĚTEM na 2 100 dětí z těchto skupin. Zároveň je Divadlo Gong centrem místní kultury, které poskytuje prostor také pro amatérské soubory, jako například Post Scriptum, Divná Bára a Slovácký Krůžek. V Gongu jsou pořádány akce školní akademie, nechybí tu ani setkání seniorů a rozmanité kurzy pro děti a mládež. Přesto, že Devítka dlouhodobě prosazuje snižování mandatorních výdajů, podařilo se kvalitu představení nejen udržet, ale i pár nových přidat, jako např. Čapkovské jaro. 5.) Rozvoj devítkového „spolkového“ kulturního života Akce pořádané Spolkem za veselejší Střížkov patří mezi nejvíce očekávané zážitky roku na Devítce. Ať už se jedná o tradiční střížkovský Masopust, pálení čarodějnic, tradiční koncerty pořádané Romanem Holkem nebo kulturní akce pořádané mateřským centrem Knoflík, vždy se jedná o akce s vysokým zájmem a zapojením nás všech, obyvatel Devítky. Vysoké oblibě se těší například ty kulturní akce, jejichž impulsem a zdrojem nápadů jsou samotní obyvatelé Devítky a podpora spolkového života zásadně mění tvář Devítky k lepšímu. Navázali jsme například spolupráci se Spartakem Hrdlořezy, kde již druhým rokem společně pořádáme akce pro děti ze širokého okolí Hrdlořez. Nechceme nechat zaniknout Klub lidové tvorby paní Landové ani Vlastivědný klub Prahy 9 pana Kurandy. Rádi bychom spolupracovali s nově vzniklými minipivovary na Proseku a ve Vysočanech při restauraci Večerní škola a podpořili zejména koncerty zde pořádané. Kulturní akce, které vznikající „odspodu“ jsou pro nás pevnou součástí tradic občanské společnosti. střížkov 6.) Galerie a výstavy Devítky blíže veřejnosti I nadále chceme pokračovat v rozvoji Galerie Devět v prostorách radnice tak, aby sloužila nejen k vystavování uměleckých děl, ale také k výstavám, které prohloubí sounáležitost obyvatel s jejich bydlištěm. Nově chceme část těchto výstav přesunout i pod širé nebe, do outdoorových výstavních ploch. coque iphone 6 plus Výstavy o významných událostech, o důležitých osobnostech, nebo o historii Devítky již nebudou probíhat pouze v prostorách radnice, ale v těch případech, kde je to technicky možné, bychom je přesunuli do parků a exteriérů blíže k veřejnosti. 7.) Devítka v kultuře pro naše seniory Pokračovat budeme v oblíbených vycházkách, výletech a výstavách v rámci seniorského klubu Vysočanská V. 8.) Odkaz našich předků nesmí být zapomenut Jedním z bodů našeho programu pro období 2010–2014 bylo postavení důstojného památníku Emila Kolbena – člověka, který svým umem a podnikatelským duchem výrazně ovlivnil tvář Prahy 9. V rámci architektonické soutěže byl vybrán nejlepší návrh tohoto výtvarného díla, které bylo zhotoveno za podstatného finančního přispění ČKD. Letos v září jsme tak mohli slavnostně odhalit dílo k uctění významného průmyslníka. Součástí je i památník obětem 2. světové války z řad zaměstnanců vysočanských závodů ČKD. coque iphone 8 Toto místo hodláme ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Československou obcí legionářskou využívat k pietním aktům připomínajícím osvobození naší vlasti. Při úpravě náměstí Na Balabence, kterou v současné době připravujeme, dojde i k obnově pomníčku padlých hrdinů Pražského povstání. Do péče MČ Praha 9 přejde také pomník obětem první světové války v Hrdlořezech. Kolben 9.)Naučné stezky Prahou 9 a podpora publikační činnosti o osobnostech a historii Devítky V minulosti jsme vytvořili dvě naučné stezky, na kterých propagujeme historii a zajímavosti Prahy 9, a to zejména formou tradičních pěších pochodů. coque samsung j3 Chceme se zaměřit na popularizaci významných osobností spojených s naším regionem, aby jména devítkových osobností, jako jsou Emil Kolben, Ivan Jandl, Ladislav Přáda, Libuše Havelková a mnohá další, nezůstala zapomenuta.