Omezení pracovní doby výrazně poškodí zaměstnance, rodiny se budou rozpadat pořád

Jak je tento zákon argumentován? Velmi zajímavě: „Sociálními dopady budou příznivé, neboť lidé budou mít více volného času, aby se mohli věnovat své rodině a koníčkům, na což klade EU zvýšený důraz. Coque Samsung Galaxy Pracovní život by neměl negativně zasahovat do rodinného a osobního života,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu zákona. Zajímavě se k zákonu vyjádřil dlouhodobý teplický starosta Jaroslav Kubera: „Ten zákon je nadbytečný, je to jenom další plevelení našeho právního řádu,“ řekl s tím, že o Štědrém dnu by neměla vysílat ani televize, protože televizní pracovníci musí být v práci, také policisté by mohli být doma u rodin.

Proč vláda nedovolí si lidem přilepšit?

Proč se nikdo nezeptal na motivy lidí, kteří o svátku skutečně pracují? Drtivá většina z nich považuji svou práci jako možnost výrazného přilepšení, neboť zájem o práci ve svátky je logicky nižší a zaměstnavatel tak musí nabídnout takové podmínky, které jsou pro zaměstnance atraktivní. coque samsung a70 V maloobchodě se nejčastěji jedná o 100 % příplatky ke mzdě. Pro nízkopříjmové a chudé pracující to například znamená, že budou moci dítěti zaplatit školu v přírodě nebo učebnice do školy. Často se ale zaměstnavatelům nedaří přemluvit zaměstnance a na tyto dny si najímají brigádníky, především studenty. coque iphone 6 plus Práce ve svátek pro ně představuje skvělou možnost, jak si vydělat velmi slušné kapesné. Toto přilepšení je zvláště vhodné pro nízkopříjmové studenty, jejichž rodiče nemají dostatek peněz (nic jim tedy neposílají) a musejí tedy hledat brigády, aby se vůbec uživili a mohli si zaplatit kolej. Coques personnalisées huawei Vláda se tak dopouští značně asociálního kroku, který výrazně právě nízkopřijmovým skupinám uškodí.

Utuží se rodina?

Argument, že rodiny budou na svátky spolu s tím, že se posilní „duch rodiny“ je zcela mylný a to z následujících důvodů:

  • Neexistuje žádná relevantní studie vypracovaná pro Českou republiku, která by prokázala, že pokud je rodina spolu o státních svátcích než o v jiné dny, pak to vede k nižší rozvodovosti.
  • Peníze budou někdy chybět a bude nutné v pracovní dny odvést 2x tolik práce pro získání stejného finančního obnosu. Pro zachování stejného příjmu tedy bude nutné zůstávat přesčasy s tím, že se rodina neuvidí vůbec. coque iphone 8 Rodinné vztahy se tedy poškodí.
  • Podle studie Asociace českých stavebních spořitel se obecně se lidé nejvíce hádají kvůli penězům. Peníze v četnosti hádek předčí i takové důvody, jako jsou domácí práce, péče o děti a další. Pokud se rodiny hádají nejčastěji kvůli penězům a většinou právě kvůli jejich nedostatku, tak jak může osekání možnosti získání dalších příjmů (a tedy snížení příjmů) vést k tomu, že dojde k utužení rodiny? Spíše hrozí, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků budou hádky častější.

 

Zásah do soukromého vlastnictví

Zákon je vytvořen proti velkým řetězcům a supermarketům, malých obchodů se netýká. Selektuje vyvolené oproti těm nevyvoleným. Proč například malé večerky, kde často majitelé pracují 16 hodin denně, nemají právo si odpočinout ve dnech svátečních? Nejdůležitější je ale, že zákon tvrdě zasahuje do soukromého vlastnictví, kdy subjektivní faktory zvítězily nad těmi ekonomickými. Obchodníci ve dnech svátečních zaznamenají nulové tržby, fixní náklady (například za vytápění budovy, ostrahu budovy, údržbu) budou však mít stejné. coque iphone 5 Znamená to, že tento výpadek budou muset například promítnou do vyšších cen zboží nebo nižších mezd zaměstnanců. coque iphone 7 plus Žádný oběd totiž není zadarmo. Další důvodem je snížení nedostupnosti určité služby. Značná část koneckonců z nás oceňovala, že v dobách svátků bylo možné na poslední chvílí nakoupit potřebné zboží. Zapomněli jste na citrón na kapra, protože bez něj vám zkrátka ryba nešmakuje? Tak máte smůlu, kapra si dejte o den později. Je přitom jasné, že politici by měli pomocí zákonů vytvářet takové prostředí, které umožnují rozvíjení svobodného tržního hospodářství, aby už nikdy nedošlo k situaci, že by některého zboží byl kritický nedostatek. Abychom znovu nemuseli například místo toaletního papíru používat ústřižky z Rudého práva. Bohužel, v posledních letech je však trend zcela opačný a dává se přednost zákonům, které něco omezují, regulují či přikazují. Výsledkem je například zdražování potravin, například kvůli přimíchávání biopaliv do pohonných hmot, nebo zákona o podpory obnovitelných zdrojů, především solárních panelů. Problematická je také celní politika EU vůči třetím zemím, které nám například zdražují cukr nebo banány. Výsledkem všech těchto regulačních opatření je nižší hospodářský růst, vyšší nezaměstnanost a mzdová stagnace.