Památník Emila Kolbena ve Vysočanech – důstojná vzpomínka na velikána českého podnikání

Jedním z našich posledních závazků ke splnění bylo vybudování důstojného památníku obětem II. Světové války ve Vysočanech. Ve svém programu před volbami 2010 jsme doslova uvedli: „Na základě četných podnětů občanů Prahy 9 vybudujeme důstojné místo, kde bude velká pamětní deska připomínající padlé obyvatele naší městské části. coque samsung note Památník by měl být rovněž poctou zakladateli vysočanského průmyslu Emilu Kolbenovi, který tragicky zahynul v Terezíně.“ (9x pro devítku 2010) Nad podobou navrženého památníku vyjádřil své potěšení krátce před svojí smrtí v červenci minulého roku i jeho vnuk, Jindřich Kolben. coque samsung a7 Je mi tedy velkou ctí, že vás mohu pozvat na slavnostní odhalení pomníku, které proběhne 10.září ve 13:30 na nároží ulic Sokolovská a Freyova v Praze 9 – Vysočanech (v sousedství Vysočanské radnice). Zrod vynálezce, inovátora a podnikatele Jeden z největších velikánů české podnikatelské tradice se narodil v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy. Po ukončení studií na německé vysoké škole technické v Praze mu bylo zemským výborem uděleno stipendium, aby se posléze mohl seznámit s fungováním podniků v hlavních průmyslových městech Evropy. Poté odcestoval do USA, kde se po krátké době stal vedoucím inženýrem technického oddělení v Edison Works a kde dostal i příležitost seznámit se a spřátelit se samotným Thomasem Alvou Edisonem. Mimo jiné se zde i znovu setkal s jiným velikánem své doby Nikolou Teslou, což mělo nezanedbatelný vliv na další vědomostní rozvoj jeho osobnosti. Zrod průmyslové tradice ve Vysočanech V roce 1896, tedy ve svých 34 letech založil komanditní společnost Kolben a spol. coque samsung a50 Nedlouho po vzniku samostatného Československa, v roce 1921, vzniká sloučením se společností První českomoravská továrna na stroje v Praze již velký podnik Českomoravská Kolben a.s. Název podniku, který přetrval až do dnešních dob, vznikl v roce 1927. Stalo se tak sloučením Kolbenova podniku se společností Breitfeld-Daněk, které bylo provedeno v reakci na přicházející světovou hospodářskou krizi. coque iphone Nově vzniklé společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk (ČKD) se fúze vyplatila, neboť podnik prošel velkou hospodářskou krizí bez větších problémů. Nemohu při této příležitosti nezmínit část jeho proslovu k vedoucím zaměstnancům ČKD, který pronesl na oslavě svých narozenin: „Vyzbrojen rozsáhlými vědomostmi a zkušenostmi ve všech odvětvích silnoproudé elektrotechniky a drže krok s tehdejším nejmodernějším pokrokem ve výrobě elektrických strojů a zařízení, pomyslel jsem v srpnu 1896 na to, že dám své bohaté znalosti a zkušenosti do služeb své české domoviny. V tehdejším Rakousku bylo jen málo menších elektrotechnických výroben, a to pouze v počátečním stadiu vývoje. Zdálo se mi nejlepším, abych sám zřídil moderní elektrotechnickou továrnu ve středu velké průmyslové oblasti, v tradičním sídle vysoce rozvinutého strojírenství: v Praze. Tak vznikla… továrna, která se stala základem dnešního největšího elektrotechnického podniku československého.“ Nešťastný konec Píše se den 3. coque samsung a40 7. 1943 a po náročné životní cestě vydechují Kolbenova ústa naposledy. Tomuto tragickému konci předcházelo zatčení a deportace do sběrného tábora v Terezíně necelý měsíc předtím. Jeho pohnutý osud vychází již z toho, že pocházel z německé židovské rodiny a ani přes své úspěchy (nebo právě kvůli nim) nebyl mezi tehdejšími českými podnikateli oblíben. Přesto, že byl svými přáteli vyzýván, aby ještě před obsazením naší země nacisty emigroval, neučinil tak. Spolu s ním v protektorátu zůstala i velká část jeho rodiny. Osudy jejích členů byly podobně nešťastné, jako jeho samotného. Bratr Alfred stejně jako sestry Marie a Kamila spáchali sebevraždu, aby unikli deportaci do koncentračního tábora. coque iphone 8 plus V průběhu roku 1942 pak byli internováni a zatčeni další Kolbenovi příbuzní. Syna Hanuše, který po mnichovské zradě zůstal s otcem, zavraždili nacisté v koncentračním táboře v plynové komoře. Vnukovi Jindřichovi se podařilo uprchnout a po ukončení okupace se vrátil zpět do vlasti, kde se věnoval konstrukci leteckých motorů. Po roce 1968 musel opět uprchnout, tentokrát před režimem jiným, avšak nemálo zrůdným. Po revoluci 1989 se často vracel zpět do vlasti a v roce 2006 mu bylo Prahou 9 uděleno čestného občanství, což je nejvyšší vyznamenání za zásluhy, které může naše městská část udělit. Coques personnalisées huawei Závěr Jsem velmi rád, že se nám podařilo připravit důstojný památník věnovaný vzpomínce na Emila Kolbena a rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na jeho přípravě podíleli, zejména pak členům kulturní komise panu Michalovi Maškovi, Ladislavu Zedníkovi, Adamovi Vážanskému, komise pro výběr zhotovitele tohoto díla, dále samotnému autorovi vítězného návrhu ing. Arch. Suchánkovi a v neposlední řadě zástupcům společnosti ČKD Group, jmenovitě panu generálnímu řediteli Musilovi, bez jejichž finanční pomoci bychom celý projekt stěží dotáhli až do konce.