Praha 9 brání zeleň nedaleko vinice Máchalka

Zastupitelé MČ Praha 9 na svém březnovém zasedání zásadně nesouhlasili s návrhem na změnu Územního plánu hl. m. Prahy v rámci celoměstsky významných změn na pozemku č. parc. 1667/4 k.ú. Vysočany v Praze 9. coque iphone 6 plus Jedná se o 34 974 metrů čtverečných zelené plochy u vinice Máchalka, v územním plánu označeném jako pěstební plochy – sady, zahrady, vinice, kterou chtělo hl. m. Praha změnit na funkční plochu čistě obytnou určenou k výstavbě obytných domů. Zabránit tomu, aby se na zeleném území nedaleko vinice Máchalka a Bobové dráhy začalo stavět, se snaží MČ Praha 9 už od roku 2007, kdy tyto plochy od restituentů koupili tři noví majitelé a od té doby iniciují změnu v územním plánu tak, aby zde mohli začít stavět. „Noví majitelé kupovali tento pozemek s vědomím, že se jedná o pěstební plochy – sady, zahrady, vinice. Jediné, co zatím v bývalém sadu Máchalka udělali, bylo, že v roce 2007 vykáceli meruňkové stromy a dál se o nic nestarali, takže dnes tu najdete jen náletové dřeviny,“ konstatovala na jednání zastupitelstva Milada Hladíková, předsedkyně spolku Zelená Máchalka. coque iphone xs „Přesto tu v zeleni žije celá řada živočichů a zeleň stále působí jako čistička vzduchu a je protiváhou hustě zastavěných Vysočan.“ Milada Hladíková ocenila i snahu radních MČ Praha 9, kteří se už několik let snaží o zachování zeleně v této části Devítky, a podporují spolek Zelená Máchalka, který proti spekulantům vystupuje.   O co ve sporu jde? Vlastníci zeleného svahu ve Vysočanech navrhují, aby třetina této plochy byla v Územním plánu hl. m. Prahy zařazena do plochy „čistě obytná“ a další dvě třetiny do plochy „zeleň městská a krajinná“. „S tímto návrhem nesouhlasila Městská část Praha 9 již při podání původní žádosti vlastníky pozemků v roce 2007 a i nadále nesouhlasila se zařazením této žádosti do projednání změn územního plánu v roce 2014. Naše nesouhlasné stanovisko jsme opět postoupili Odboru územního plánování Magistrátu hl. Coques personnalisées samsung m. Prahy společně s usnesením Rady MČ Praha 9,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Marek Doležal, místostarosta Prahy 9 odpovědný za územní plánování, k tomu dodává: „Vlastníci parcely požadují, aby třetina pozemku, tedy více než 11 tisíc metrů čtverečných, bylo změněno na „čistě obytnou“ plochu bez koeficientu zástavby, takže by zde mohla vyrůst obrovská masa staveb co do rozlohy i výšky. Zbylé dvě třetiny chtějí změnit na „městskou a krajinnou zeleň“. Znamená to, že za určitých podmínek by se mohlo stavět i tady. Změna územního plánu by narušila přírodní charakter území a vyvolala další nekoordinované požadavky na změnu územního plánu v této lokalitě pro výstavbu bydlení. Ty nelze řešit jednotlivě, ale celkovou změnou v území podle schválené urbanistické studie, včetně vyřešení dopravy v klidu a napojení celé lokality na infrastrukturu.“   Bezprecedentní postup magistrátu Aby pražský magistrát mohl jednat o změnách v územním plánu, je třeba, aby s nimi nejdříve souhlasila příslušná městská část. Ta ovšem odmítla, aby zelená plocha na parcele č. 1667/4 ve Vysočanech byla zčásti změněna na čistě obytnou plochu a zčásti na městskou a krajinnou zeleň. Přesto Výbor pro územní rozvoj hl. m. Prahy přeřadil tento podnět z nedoporučených do doporučených změn k projednání a navíc ho mimořádně zařadil na jednání 26. června 2014, tedy do projednávání změn územního plánu 07, ačkoliv původně ho měl projednávat ve vlně 08, pokud by s tím Devítka souhlasila. coque samsung j3 „O tomto bezprecedentním postupu informujeme vedení hl. coque samsung a50 m. Prahy a požadujeme vysvětlení po Výboru pro územní rozvoj a odboru stavebním a územního plánu hl. m. Prahy,“ uzavírají Tomáš Portlík a Marek Doležal.