Revitalizace vrchu Třešňovka

Hlavní myšlenkou byla obnova historického sadu v Hrdlořezech, který se rozkládá na celkové ploše 10.24 ha. coque samsung j3 Svojí velikostí patří mezi největší ovocné sady v Praze. Celá oblast sadu je památkově chráněná, je zde vyhlášeno ochranné pásmo pražské památkové rezervace. coque samsung a7 Krátce z historie V první třetině 20. století bylo území součástí vojenského eráru. Ovocný sad, tak jak jej známe dnes pochází patrně z meziválečného období. Po 90. coque samsung a5 letech začal sad postupně zarůstat náletem a až do roku 2015 se stal změtí komunálního, stavebního a ostatního odpadu. coque iphone 6 Řada míst zde připomínala více skládku, než původní ovocný sad a na některých místech vyrostly oblíbené příbytky bezdomovců. Zdravotní stav většiny třešní odpovídal minimální péči a zájmu o ovocnářství v posledních dekádách. Coques personnalisées samsung Proto jsme revitalizaci tohoto území považovali za jednu z priorit HLMP a Devítky. coque samsung a70 Kromě řady náletových dřevin a keřů je sad Třešňovka tvořen pouze třešněmi v pravidelné zkosené šachovnici tvořené liniemi. Celkem se jedná o 1498 míst. Součástí revitalizace byla i obnova historických cest a pěšin, které pohltila náletová vegetace stromů a keřů. Povrch těchto obnovených pěšin je tvořen ze štěpky pokácených náletových dřevin. Celkem se jedná o 810 m obnovených cest. Součástí mobiliáře je i tzv. severka, která je nositelkou několika informací o zeměpisné poloze místa, světové strany a vzdálenosti k nejvyšším vrcholům našich pohoří. V rámci revitalizace bylo vysázeno 415 ks třešní, 6 jabloní a 3 hrušně.