Udusíme se díky „zelené politice“ a neschopnosti vedení Prahy?

Co je za zdržováním dokončení etapy 511 pražského okruhu, dopravně a hospodářsky nejdůležitějšího dálničního úseku v Čechách, je zamlžováno balastem výmluv. Skutečným viníkem zdržení jsou jen politické tahanice. Peníze na tuto stavbu rozhodně jsou. Že kamiony projíždějí Štěrboholy, Hostivaří, Zahradním Městem a nyní pár let i skrz Spořilov a tím zahlcují městské komunikace a zhoršují život statisícům občanů v jihovýchodní části Prahy je známo. Že je to hlavně kvůli nedokončené dálniční spojce vnějšího pražského okruhu nazývané trasa 511 o délce ca. Coques personnalisées pas cher 12,5km (s obchvatem Běchovic a Újezda nad Lesy), už se také ví. SOUČASNÝ STAV: Územní řízení etapy 511 znovu zahájené v roce 2014 má platnou EIA (posouzení vlivu na životní prostředí – její vyřízení trvalo 7 let včetně zvažování variant její polohy). Územní řízení nemůže být dokončeno proto, že chybí stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR. To se vymlouvá, že stále jedná s EU. Kvůli jejímu souhlasu, potažmo finančnímu příspěvku. Ten prý nelze získat, protože po novelizaci zákona o EIA musí být zvažovány i jiné varianty řešení s ohledem na jejich dopad. V platné EIA zvažovány byly. To ale prý nestačí!! Současně ovšem ostatní mimopražské úseky dálnic a obchvatů výjimku z EIA od EU dostaly!! Ta pražská ne. Je to chyba vyjednávačů, nebo úmysl? Uvědomuje si primátorka Krnáčová a ministr životního prostředí Brabec, co je v sázce? Pokud bude dále Ministerstvo životního prostředí plnit politickou objednávku a bude blokovat územní řízení na stavbu dálnice 511 ještě další rok, pak v roce 2017 nastane situace, že v tomto řízení už nepůjde pokračovat. Řízení bude muset být zastaveno. A bude se muset začít znovu. CO HROZÍ NÁSLEDNĚ 1. budou muset být zvažovány i jiné varianty – výslednou novou trasu tak nelze nyní predikovat. coque samsung a6 Jednou z variant bude i „super-okruh“, tedy trasa vedená i Středočeským krajem, který ho nemá (proč taky) ve svém územním plánu. Taková nová trasa povede podél desítek obcí, které se budou jistě bránit, znovu i soudně. Případné úpravy územního plánu a nové posuzování vlivu na životní prostředí(EIA) se tak protáhne na jistě déle, než u té nyní platné – odhadem více jak 10let. 2. následná územní a stavební řízení a výkupy pozemků potrvají jistě 3-5 let, tedy do roku 2030. Stavba dálnice tohoto rozsahu potrvá min. 3 roky. Dokončení vnějšího pražského dálničního okruhu v jihovýchodní části Prahy od dálnice D1 alespoň k dálnici D11 lze potom očekávat nejdříve v roce 2033 a bude stát v dnešních cenách zřejmě min. 50 miliard korun. coque iphone 8 plus (pozn.: dnešní rozpočet stavby je 15 miliard Kč). coque iphone xs Bude-li nám za 15 let Evropská unie na dálnice stále přispívat polovinu jako dnes, bude její příspěvek 25mld. Kč. soldes coque iphone České daňové poplatníky bude stavba stát 25 miliard Kč, tedy skoro dvojnásob toho, co by to stálo českou pokladnu nyní (kdyby o díl peněz z EU přestal usilovat a stavbu zaplatil „ze svého“)!! Výsledek? Když stát nyní se stavbou nezačne, výsledkem zřejmě bude její dokončení o mnoho let později a její zdražení pro český stát bude o minimálně 8 mld. Kč, bez podpory EU dokonce až o 33 mld. Kč více. zdroj: ŘSD CO JE NEJHORŠÍ? Nejméně do roku 2033, tedy minimálně dalších 17let, by kamiony jezdily přes Prahu dnešní trasou, protože pro ně alternativa přes Středočeský kraj ve skutečnosti není. Pokud by byla prosazena varianta „super-okruhu“, pak by radiálami (spojnicemi mezi městským okruhem a vnějším super-okruhem) byly na jihovýchodě Prahy stávající silnice 1. třídy, ulice Českobrodská a Černokostelecká, kterými se nyní do Prahy snaží dostat desetitisíce aut denně. Samozřejmě jsou stále zacpané včetně Štěrboholské radiály, na kterou se tyto „státovky“ napojují. A tak si řidiči hledají zkratky přes deltu silnic městských částí dotčenou touto neschopností politiků s věcí pohnout a domýšlet souvislosti svých rozhodnutí. Super-okruh by, po jeho realizaci, městským částem na jihovýchodě Prahy téměř nepřinesl úlevu od osobní dopravy ze Středočeského kraje. Navíc při prosazení super-okruhu by téměř ztratila smysl tzv. Hostivařská spojka, tj paralelní radiála řešící obchvat Úhřiněvsi, Dolních a Horních Měcholup, Dubče, Štěrbohol a Hostivaře, v územním plánu města napojená na stavbu 511. Proč? Protože by ji nebylo kam napojit. Pražský scénář vnitřního, městského okruhu, v této lokalitě navíc nově uvažuje se změnou jeho trasy – vedení po ulici Průmyslová a Českobrodská od Štěrboholské radiály po Jarov!! Toto řešení by jen dále zkomplikovalo už tak zoufalou místní dopravu. JAK Z TOHO? Dnes, kdy existuje schůdné řešení, jak etapu 511 zprovoznit ještě do roku 2020, je třeba, aby se občané o této možnosti dověděli a rozpohybovali své pražské politiky k tlaku na stát, aby prostřednictvím Ministerstva životního prostředí přestal s blokováním územního řízení na stavbu dálnice 511 a aby uvolnil ze státního rozpočtu v příštích 4 letech 15mld. Kč na její realizaci!! I bez příspěvku EU by to pro státní pokladnu bylo zřejmě nejlevnější řešení. coque samsung a40 Kdyby tuto stavbu nechtěl financovat stát, může přispět vzhledem k výši přebytku za rok 2015 (cca 12 mld.) Praha. Není na co čekat, zastavení územního řízení na dálniční etapu 511 by byla katastrofa pro čtvrt miliónu Pražanů. Není v České republice dálniční stavba, jejíž nerealizace by měla dopad na tolik jejích občanů, navíc v ekonomickém srdci země. Ti, kteří se na důležitou infrastrukturu státu dívají optikou volebního roku v krajích (v Praze letos krajské volby nebudou) by si měli uvědomit, že politická hra s takto důležitou infrastrukturní stavbou, dotýkající se skoro čtvrtiny pražských obyvatel, je hrou s ohněm, který by se mohl rozhořet do rozměrů občanského vzdoru.