Zemědělské dotace aneb jak zničit trh a zavést socialismus

Trocha historie Zemědělství je primárním sektorem ekonomiky, ve vyspělých zemích je také sektorem nejmenším. U nás podle CIA Factbook pracuje v zemědělském sektoru jen 2,6 % pracovní síly, v západních zemích je to ještě méně. Ve 20. století probíhala agrární revoluce – zemědělství se mechanizovalo, zefektivnilo a nyní je nenáročné na pracovní sílu. Je pochopitelné, že někteří zemědělci se obrovské přeměně nedokázali zkrátka přizpůsobit – bylo to drsné prostředí klesajících cen a zvyšování produktivity práce. Zemědělství nebylo možné dělat „tradičně“, bylo nutné investovat obrovské peníze do mechanizace a strojního vybavení, řada zemědělců proto zkrachovala. Není tedy divu, že se snažili dosahovat různých výhod prostřednictvím politiky. Například za první republiky jejich zájmy prosazovala tehdejší agrární strana. coque samsung j4 Když poté ve 30. coque iphone 6 letech 20. století naplno propukla hospodářská krize, začali politici zemědělce podporovat v obrovské míře. Nebyly to jen zemědělské dotace, například v druhé kolébce kapitalismu – ve Spojených státech, se prezidenti Hoover a poté také Roosevelt snažili hospodářskou krizi vyřešit tak, že zemědělcům platili za to, pokud například nechají svou produkci spálit, či nebudou na půdě nic pěstovat. Údajně se tím zabrání krizi, protože ceny potravin přestanou klesat. Není divu, že tento přístup krizi jen prohloubil, neboť lidem klesaly příjmy a nemohli si dovolit už ani potraviny, které byly dražší, než by být měly. Bohužel po skončení hospodářské krize ve většině zemí zemědělské dotace zůstaly. Komunismus zdevastoval zemědělství My jsme se vydali ještě horší cestou – u nás zvítězil komunismus a přesvědčení, že politik může být také dobrým zemědělcem a hospodářem. coque samsung a50 Výsledek plánovaného hospodářství jsme poznali na vlastní kůži – nikdo sice hlady netrpěl, výrobky ale byly podprůměrné kvality a občas se stalo, že návštěva WC byla velmi nepříjemnou zkušeností – toaletní papír muselo nahradit Rudé právo. coque samsung a7 Neefektivita centrálně plánovaného zemědělství plného dotací a subvencí, které je řízeno politiky, se plně projevilo v Sovětském svazu. Zatímco v dobách carského Ruska se jednalo o zemi, která značnou část produkce vyvážela, s nástupem komunismu se země dostala do obrovského obchodního potravinového deficitu. Například na Ukrajině, které má jedny z nejlepších podmínek k zemědělství, jsou zde obrovské plochy úrodné půdy a dnes se jedná o silně zemědělsky exportní zemi, nastaly za dob rudého teroru obrovské hladomory. Zemřely miliony lidí. Režim však v SSSR zachoval malé zbytky soukromého zemědělství a dokonce se uvádí, že soukromí zemědělci hospodařící na méně jak desetině orné půdy dokázal vyrobit toho více, než družstva hospodařící na zbytku půdy. Špatné plánovaní potravinového zabezpečení (umí politik vůbec dobře plánovat?) vedlo k tomu, že začátkem 70. coque iphone 8 plus let se potravinová krize v SSSR začala znovu prohlubovat a hrozil nedostatek základních potravin. coque samsung s8 Sovětský svaz tak šel s prosíkem za tehdejším americkým prezidentem Nixonem, který Sovětskému svazu pomohl. Amerika začala do SSSR dovážet obilí. Poutavě o tom například píše historik Paul Johnson ve své knize Dějiny 20. století. coque iphone xr Dotací jsme se nezbavili. Bohužel Zpátky ale k nám. Po roce 1989 jsme měli historickou možnost zemědělské dotace odmítnout a nastavit skutečně tržní podmínky v tomto sektoru, bohužel jsme se jí nevydali. V ideálním světě dotace v zemědělství neexistují a cena by se vytvářela na trhu vlivem nabídky a poptávky.