Konkrétní závazky v DOPRAVĚ

Doprava je jedním z největších problémů Prahy. Usilujeme o realizaci takových dopravních opatření, která by co nejvíce ochránila obyvatele Prahy 9. Pokud ale nebude dobudován městský a Pražský okruh, problémy …

Trumpovo kyvadlo

Odehrává se jakási Obamomanie naruby Občas to vážně vypadá, že zdravý rozum, racionální přístup ke světu, respekt k faktům a chápání událostí v jejich historických a kulturních souvislostech nemají v …

Nejsme ani slabí, ani malí

Denně slyšíme, že bez souhlasu Německa a Francie se v EU nerozhodne ani ň. I přesto je možné se bez těchto dvou, a dokonce ještě i bez pár dalších států při hlasování obejít jak v Komisi EU a Evropském parlamentu, ale hlavně v Evropské radě.

Jak se sestavuje rozpočet, když příjmy stále klesají a výdaje rostou

S Tomášem Portlíkem, místostarostou Prahy 9 odpovědného za finance, o rozpočtu Devítky pro rok 2015. Zastupitelé Městské části Praha 9 schválili rozpočet pro rok 2015 s příjmy výši 371 318 000 korun a výdaji v objemu 420 579 600 Kč. Rozdíl – 49 261 600 Kč bude pokryt prostředky vytvořenými v minulých letech. I v letošním roce tedy Devítka nebude hospodařit na dluh.